15 lat doświadczenia pracy w samorządzie
i administracji publicznej

Zawsze z dumą podkreślałem, że Nowy Sącz jest moim nie tylko rodzinnym,
ale także najdroższym dla mnie miastem.
Rozwój miasta i praca na rzecz lokalnej społeczności są moimi priorytetami.

Z Nowym Sączem związałem swoje życie rodzinne, pracę zawodową,
a także działalność społeczną.

Leszek Langer - dyrektor SUP

Kierowanie Sądeckim Urzędem Pracy

Od dziesięciu lat związany jestem z różnymi instytucjami publicznych służb zatrudnienia.
Byłem najpierw przedstawicielem powiatowych rad zatrudnienia, następnie przewodniczącym miejskiej rady rynku pracy,
później dyrektorem Wydziału Integracji Społecznej i Rynku Pracy,
a obecnie kieruję Sądeckim Urzędem Pracy.

Leszek Langer - urzędnik samorządowy miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza

Od roku 2006 pozostaję związany z Urzędem Miasta Nowego Sącza.
Początkowo jako rzecznik prasowy prezydenta miasta,
następnie jako pełnomocnik prezydenta, kolejno kierownik referatu,
a później dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy.
Zawsze zależało mi na tym, aby integrować lokalne środowiska.
Obok na zdjęciu, podczas Miejskiego Dnia Integracji Uczniów w 2016 roku.

Leszek Langer w Powiatowej Radzie Rynku Pracy

Rada Zatrudnienia, Powiatowa Rada Rynku Pracy

Jako przewodniczący rady rynku pracy odbudowałem Partnerstwo
na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy, a także realizowałem
kampanie społeczne "Mój Sposób na Biznes" oraz "Biznes bez barier".
Ludzie młodzi i zdolni do pracy powinni mieć poczucie stabilizacji,
gdy chodzi o szukanie godnego, legalnego zatrudnienia
i podnoszenia kwalifikacji.

Jeśli możesz pomóc, to zrób to,
a jeśli nie jesteś w stanie,
to przynajmniej nie przeszkadzaj !

Ta idea przyświecała mi zawsze w mojej pracy zawodowej,
w budowaniu relacji międzyludzkich.
Wspieram i będę zawsze wspierał tych, którzy szukają dobra dla ogółu,
a nie sporów w walce o swoje własne dobro.

Zapraszam do kontaktu
ze mną.

Jeśli masz pytania, jeśli chcesz zaproponować pomysł, inicjatywę, współpracę, to napisz do mnie. Zapraszam do kontaktu wszystkich, którym zależy
na rozwoju Miasta Nowego Sącza.