O każde dziecko              

W Nowym Sączu przybywa organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym. Fakt ten może cieszyć, ponieważ w mieście orzeka się wciąż nowe osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. O tym problemie napisano już dużo, więc dziś kilka słów na temat powstałej nie tak dawno fundacji "O każde dziecko". W minioną niedzielę na terenach miasteczka rowerowego odbywała się majówka zorganizowana przez założycieli fundacji. Na scenie prezentowały się zespoły muzyczne, można było uczestniczyć w loteriach fantowych, obejrzeć pokazy służb ratowniczych. Najważniejsze jednak było to, że organizatorzy majówki byli gotowi udzielać także specjalistycznych porad dla rodziców szukających różnych form rehabilitacji dla swoich pociech.

Tuż przed świętami wielkanocnymi odbyła się konferencja naukowa w Instytucie Technicznym PWSZ. Tematyka dotyczyła skutecznych metod rehabilitacji zwłaszcza u najmłodszych dzieci. Na otwarte spotkania ze specjalistami od rehabilitacji dziecięcej mógł przyjść każdy, kto chciał. To dobrze, że w naszym mieście organizuje się podobne inicjatywy. Wielu rodziców przybyłych na konferencję w charakterze słuchacza zdobyło wiedzę, jak w razie potrzeby pomóc swoim dzieciom, bądź gdzie skierować znajomych, gdy zajdzie taka konieczność. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Grażyny Banaszek, którą na konferencję zaprosili właśnie założyciele fundacji "O każde dziecko". Podczas półtoragodzinnej prezentacji ta wybitna specjalistka od rehabilitacji dziecięcej mówiła o prawidłowym diagnozowaniu niepokojących oznak, zaraz po narodzinach dziecka oraz o rehabilitacji metodą Vaclava Vojty.

Fundacja "O każde dziecko" prowadzi stronę internetową pod adresem www.okazdedziecko.pl . Można tam przeczytać, że misją organizacji jest merytoryczne, finansowe i rzeczowe wspieranie działań profilaktycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi. Celem działania fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a w szczególności pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym, wielorako, psychoruchowo niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością, dotkniętym innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom.

Ważną dla rodziców informacją może być fakt, że fundacja współpracuje z uznanym i cenionym ośrodkiem rehabilitacyjnym "Neurokinezis". Przed kilkoma dniami przechodziłem przez korytarz jednej z klinik uniwersyteckich przy ulicy Kopernika w Krakowie. Tuż obok pokoju, gdzie rehabilitanci pomagają malutkim dzieciom jest wywieszony plakat i rekomendacja właśnie dla Centrum Rehabilitacji "Neurokinezis" w Nowym Sączu. Zgodnie z opinią specjalistów z Krakowa, centrum to jest jednym z niewielu, które stara się eliminować niepełnosprawność bądź daną wadę u małych dzieci. Wynika to z faktu, że pracujący w centrum rehabilitanci podejmują trud stałego dokształcania się i szkolenia, idą za osiągnięciami współczesnej medycyny. Przykrym jest fakt, że ten ośrodek jest jednym z niewielu w Małopolsce, który faktycznie pomaga dzieciom, gdyż w wielu innych utrwala się tylko niepełnosprawność, stosując metody rehabilitacyjne niezgodne ze obecną wiedzą na ten temat.

W Nowym Sączu powstała kolejna organizacja skutecznie pomagająca mieszkańcom miasta i to może cieszyć. Niech fundacja "O każde dziecko" wpisze się w bogate tradycje sądeckiej rehabilitacji dziecięcej, gdyż troska o prawidłowy rozwój najmłodszego pokolenia sądeczan jest istotnie priorytetowa. Leszek Langer              

leszek-langer

Powrót do bloga