Leszek Langer

Kilka informacji na mój temat

Doświadczenie zawodowe

1999-2003  Plus GSM (Polkomtel), doradca klienta indywidualnego,
doradca sektora biznesowego G-300
kierownik regionalny salonów Plus GSM,

2003-2004  nauczyciel, instruktor,
2004-2007  dziennikarz prasowy, doradca polityczny,
2007-2009  rzecznik prasowy prezydenta miasta Nowego Sącza,
2009-2017  pełnomocnik prezydenta miasta Nowego Sącza,
2009-2010  koordynator ds. utworzenia placówki edukacyjnej IPN w Nowym Sączu,
2015-2017  dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza,
2017-2019  dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy,

W latach 2017-2019 trzykrotnie nagradzany przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
za wzorowe kierowanie Sądeckim Urzędem Pracy oraz za osiąganie zakładanych przez Ministerstwo
oczekiwań i wskaźników.

ponadto:

Żonaty, ojciec dwojga dzieci, synów - Dawida i Miłosza.
Członek i przewodniczący Powiatowych Rad Zatrudnienia, a także Powiatowych Rad Rynków Pracy,
społeczny doradca parlamentarzystów RP w latach 2005-2017
absolwent studiów humanistycznych (UJ), studiów technicznych, inżynierskich (PWSZ)
studiów pedagogicznych (PWSZ), członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej.